Dnr N2017/01927/TS

Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Remissvar på Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten (Dnr N2017/01927/TS)

NTF:s ställningstaganden och synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av Ny målstyrning för trafiksäkerheten (Trafikanalys rapport 2017:12). I rapporten redogörs för tre frågor.

 

LADDA NER >>