Körkort och förarbevis

Du är skyldig att alltid ha med dig körkortet när du kör ett körkortspliktigt fordon och förarbevis när du kör ett fordon som kräver förarbevis. Du måste också visa upp handlingarna på tillsägelse av bilinspektör eller polis. Om det gäller särskilda villkor för att du ska få köra anges detta i kod på körkortet. Bestämmelser om körkort finns i Körkortslag (1998:488) och i Körkortsförordning (1998:980).

Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet. Terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b får köras endast av den som har ett gällande B-körkort. Traktor a med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II. För att köra snöskoter och terränghjuling krävs förarbevis för respektive fordon. (2 kap 1-3 §§ Körkortslagen)

Lär dig mer om olika körkortsbehörigheter

AM
Moped klass I. Du får också köra Moped klass II, Traktor a och Motorredskap klass II.

A1
Två- eller trehjulig lätt motorcykel. Du får också köra Moped klass I och II, Traktor a, Motorredskap klass II, Terränghjuling och snöskoter (om körkortet togs före 1 januari 2000).

A2 
Tvåhjulig mellanstor motorcykel eller trehjulig lätt motorcykel. Du får också köra Moped klass I och II, Traktor a och Motorredskap klass II.

A
Två- och trehjulig tung motorcykel. Du får också köra Moped klass I och II, Traktor a, Motorredskap klass II, Terränghjuling och Snöskoter (om körkortet togs före 1 januari 2000).

B1
Särskild behörighet för fyrhjuliga motorcyklar som i Sverige ingår i behörighet B.

B

  • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton, och en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg eller en släpvagn med en totalvikt över 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.
  • Terrängvagn
  • Motorredskap klass I
  • Trehjulig motorcykel
  • Fyrhjulig motorcykel

Du får också köra Moped klass I och II, Traktor a och b, samt Motorredskap klass II.

B utökad (B96)
Fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är över 3,5 ton men inte mer än 4,25 ton.

BE
Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen, om släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.

C1
Tung lastbil med en totalvikt på högst 7,5 ton och personbil med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton, samt en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg kopplad till bilen.

C1E 
Bil som omfattas av behörighet C1 eller B, och en eller flera släpvagnar kopplade till bilen om bilens och släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte är högre än 12 ton.

C
Tung lastbil och personbil med en totalvikt över 3,5 ton, samt en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg kopplad till bilen

CE
Bil som omfattas av behörighet C, samt en eller flera släpvagnar, oavsett vikt, kopplade till bilen.

D1
Buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter, samt en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg kopplad till bussen.

D1E
Buss som omfattas av behörighet D1, samt en eller flera släpvagnar, oavsett vikt, kopplade till bussen.

D
Buss oavsett antal sittplatser och längd, samt en släpvagn med en totalvikt på 750 kg kopplad till bussen.

DE 
Buss som omfattas av behörighet D, samt en eller flera släpvagnar, oavsett vikt, kopplade till bussen.
(2 kap 5 – 9 §§ Körkortslagen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Måste man stanna vid stopplinjen vid vägmärket "Stop"?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.