Lagar och regler

Körkortsbehörigheter

Bestämmelser om körkort finns i körkortslagen och i körkortsförordningen.
Personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet.
Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet. (2 kap 1 § körkortslagen)

Du är skyldig att alltid ha med dig körkortet när du kör ett körkortspliktigt fordon och förarbevis när du kör ett fordon som kräver förarbevis. Du måste också visa upp handlingarna på tillsägelse av bilinspektör eller polis.

Om det gäller särskilda villkor för att du skall få köra anges detta i kod på körkortet.

Körkortsbehörigheter

AM
Moped klass I

A1
Lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2 
1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel.

A
två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B
1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
2. Terrängvagn
3. motorredskap klass I
4. trehjulig motorcykel
5. fyrhjulig motorcykel

BE
Bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1
Tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E 
Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C
Tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE
Bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1
Buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D1E
Buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

D
Buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

DE 
Buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.
(2 kap 5 § körkortslagen)

Läs mer om behörigheter och övergångsbestämmelser på Transportstyrelsens hemsida.