Trafiksäkerhet för småbarnsföräldrar

Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar. Det innebär förutom det naturliga föräldraansvaret att trafikplanerare, fordonstillverkare, lärare och inte minst andra trafikanter måste ta hänsyn till och planera utifrån barns förmågor och brister.

Att små barn behöver ständig tillsyn i trafiken är självklart, men det kan vara svårt att veta när barn börjar bli mogna att ta eget ansvar i trafiken. Till stor del handlar det om hur trafikmiljön ser ut runt bostaden, förskolan och lekparken. Barn ska helt enkelt kunna vistas tryggt och säkert i sin närmiljö, även när de är för små för att lämnas ensamma. När yngre barn rör sig i en trafikmiljö ska de alltid ha sällskap av en vuxen. Gradvis behöver barnen lära sig att ta eget ansvar och med vuxnas hjälp skaffa erfarenheter för att bli trafikmogna. Är närmiljön säker blir det enklare att successivt låta barnen ta eget ansvar när de blir äldre. Om barnen kan gå till skolan på egen hand eller inte, handlar till stor del om hur trafikmiljön ser ut.

Det är nästan omöjligt att säga en ålder då de flesta barn klarar att vistas i trafiken på egen hand, framför allt för att trafikmiljön ser så olika ut men också för att barn är olika. En grov tumregel kan vara att barn kan gå till skolan i måttligt trafikerade miljöer vid 9-10 års ålder och cykla i trafiken vid 11-12 års ålder – men det finns förstås trafikmiljöer där inga barn borde vistas på egen hand, samtidigt som yngre barn kan cykla till skolan om det finns säkra, trygga och sammanhängande cykelbanor.

På dessa sidor har NTF sammanfattat viktig information kring små barn och trafik. Alltså innan de vistas i trafiken på egen hand. Det handlar framför allt om hur barn åker säkert i bilen och på cykeln, men även om säkerhet i buss och till fots.

  Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är både bräckligare...

Länstrafiken/Region Örebro län. Foto: Alexander von Sydow.   Buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Bussar i landsortstrafik är oftast ...

  CykelsitsAtt skjutsa utan cykelsits kan vara mycket farligt. Vanligaste olyckan är att barnet får foten i kläm i cykelns ekrar. Med dagens mod...

Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar. Det är de vuxnas uppgift att se till att barnens omgivning är så säker som möjligt. Man kan inte förvänta...