Små barn i trafiken

Barnens trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar. Barn har varken den erfarenhet eller den förståelse som behövs för att klara sig själva i trafiken, även om de kan lära sig mycket om trafik och trafiksäkerhet. Föräldrar och förskollärare behöver därför kunskap och information om säkerhet när barnen ska gå eller cykla. De behöver också kunskap och information om hur barnen åker säkrast i bil och buss. Detta behövs för att Sverige ska fortsätta att vara ett land där mycket få små barn omkommer eller skadas allvarligt i trafiken.

Vad gör NTF för små barns säkerhet i trafiken?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.