SOU 2021:31

Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31)

Remissvar: NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av Betänkande av utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg och ger här våra synpunkter inom de områden där förslag har lämnats.

Ladda ner: NTF:s remissvar