Cyklister

Lagar och regler

Vad gäller för möte mellan cyklist och gående på en kombinerad gång- och cykelväg?

Varför driver NTF frågan om lag på cykelhjälm?

Får jag cykla mot enkelriktat?

Får man gå eller cykla på en huvudled?

Finns det något land i världen som har lag på att använda cykelhjälm när man cyklar?

Kan man få böter om man cyklar på gångbanan?

Jag cyklar dagligen på Värmdövägen (väg 222). Det känns nästintill livsfarligt så därför har jag tänkt att tillverka en stingpinne. Vilka mått ska den ha för att vara laglig?

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Får man skjutsa varandra på cykel?

Är det lag på att använda cykelhjälm i cykelkärra?

Skillnad mellan cykelpassage och cykelöverfart?

Måste cyklisten vara på cykelbanan eller vägrenen?

En stadsgata har cykelbanor i båda riktningarna. Trafikmärket för påbjuden cykelbana finns endast i färdriktningen, dvs höger cykelbana. Är det tillåtet att cykla mot trafiken i vänstertrafik på vä...