Kommunikation och påverkan

NTF vill bidra till Nollvisionen genom att påverka både de som ansvarar för trafiksystemet och de som använder det. Genom föreläsningar, dialog, digital kommunikation samt genom möten mellan människor sprider NTF kunskap om Nollvisionen och svenskt trafiksäkerhetsarbete.

Vad gör NTF när det gäller kommunikation om trafik och trafiksäkerhet?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.