Man får gå när gröna gubben lyser.

 

 

 

Gå på vänster sida av vägen.