Medlemskap

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF utgörs av tio NTF-förbund som arbetar i samverkan för en säker och hållbar trafik. Det övergripande målet för NTF:s verksamhet är Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF:s arbete för ökad trafiksäkerhet bidrar också till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. NTF är en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk.

Riksorganisationer och företag som vill verka för en säker och hållbar trafik kan ansöka om att bli stödjande medlemmar i NTF. Styrelsen beslutar om att godkänna nya medlemmar.

Ansökan ska innehålla uppgifter om organisationens namn, organisationsnummer, kontaktperson med tillhörande kontaktuppgifter, adress för fakturering samt kort beskrivning av verksamhet. Styrelsen kan komma att begära in kompletterande uppgifter för att besluta om ansökan. Medlemsavgift för stödjande medlemmar är 1 000 kr.

Stödjande medlemmar får information via nyhetsbrev, kunskap om ny trafiksäkerhetsforskning via Liv och trafik-podden, inbjudan till seminarier och konferenser med mera. Som stödjande medlem inbjuds er organisation till årsmöte och har yttranderätt (ej rösträtt). Välkomna med er ansökan!

Ansökan om medlemskap

Ansökan om regionalt medlemskap

Lokala och regionala organisationer och föreningar uppmanas att ansöka om medlemskap i våra regionala NTF-förbund.

 

Samtliga NTF-Förbund hittar du här: NTF i ditt län