Konsumentupplysning

Bilar - köpråd

Vad säger lagen?

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. 

Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning; babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde. 

Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.

Läs mer under avdelningen Skyddssystem eller Barn i bil.

För krocksäkerheten finns ett antal lagstadgade bestämmelser. De viktigaste är de som reglerar skyddet för bilens passagerare vid sid- och frontalkollisioner. 

Läs mer under avdelningen Krocksäkerhet eller Skyddssystem.

Läs mer om däck under avdelningen Däck.

Det är förbjudet att hålla mobilen i handen och använda den när du kör.

Vad anser NTF?

  • Fordonsindustrin ska ge köparna en saklig och opartisk information om skillnader i säkerhetsnivå mellan olika bilmodeller.
  • Nivå 3 i automationsstegen ska hoppas över eftersom den inte kan anses vara säker.
  • Trepunktsbälte, bältesförsträckare, kraftbegränsare och bältespåminnare, samt pisksnärtsskydd (whiplashskydd) ska finnas på alla platser i bilen.
  • Krockkuddar som ger ett ökat skydd ska finnas på lämpliga platser i bilar.
  • Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i biltillverkarnas utveckling av säkerhetssystem, även i husbilars säkerhetssystem.
  • Alla tillgängliga tekniska säkerhetssystem i fordonen ska vara standardutrustning i nya fordon och merparten av dem ska inte gå att stänga av. Säkerhetssystem är till exempel automatiska bromsar, automatisk avståndsreglering, kurshållningsassistans, trötthetsvarnare, hastighetsanpassningssystem (ISA), antisladdsystem, system som förhindrar onykter körning.
  • Tekniska säkerhetssystem ska inte påverka bilens förmånsvärde.
  • Dubbdäckens trafiksäkerhetsnytta ska vägas in i diskussioner om att införa dubbdäcksförbud. Krav på märkning av nordiska vinterdäck ska införas.
  • Det ska vara förbjudet att använda vinterdäck på sommarhalvåret.
  • Krav ska införas på att reflexväst ska finnas lätt tillgänglig i alla bilar och användas om man vistas bredvid bilen i mörker.


Läs mer om vad NTF anser i NTFs policy.

Att bilköpare efterfrågar krocksäkerhet blir allt vanligare. Biltillverkarna är medvetna om detta och skillnaden mellan de säkraste och de minst säkra nya bilarna krymper. Ändå uppskattas risken at...

Krocksäkerheten är det samma som bilens skyddande förmåga vid en olycka. Här spelar bilbälten, krockkuddar, huvudstöd och deformationszoner in. De senaste åren har antisladdsystem, bältespåminnare,...

Skyddssystem

I bilen finns olika typer av skyddssystem så som förarstödssystem som kan minska allvarlighetsgraden av en olycka eller helt undvika att olyckan inträffar och krocksäkerhetssystem som reducerar ris...

Alkolås är ett instrument som mäter alkoholkoncentrationen i bilförarens utandningsluft. Om det finns alkohol i utandningsluften kan bilen inte startas.