Trafiksäkerhet för tonårsföräldrar

Världsmästare och odödliga?

Förmågan att hantera trafiken beror på många olika faktorer. Som ung har man inte utvecklat förutsättningarna att klara av alla situationer i trafiken, man är helt enkelt en oerfaren trafikant. Tonåringar måste successivt lära sig att klara sig på egen hand för att kunna öka förmågan att ta förnuftiga beslut.

Du som förälder spelar en avgörande roll för din tonårings utveckling och förutsättningar i trafiken. Tonåringar är inte färdigutvecklade när det gäller att reflektera över konsekvenser kring sitt handlande, samtidigt är det i tonåren som mycket av grunderna läggs för attityder och beteenden. Hjärnan mognar långsamt och pannloberna där konsekvenstänkandet sitter, är faktiskt inte färdiga förrän vid ungefär 25 års ålder. Därför överskattas ofta den egna kapaciteten.

Ungdomar reagerar oftare impulsivt och känslomässigt snarare än förnuftigt och kan därför ta för stora risker. Att vara trafiksäker handlar i stor utsträckning om att värdera risker och att visa hänsyn. Det är viktigt att lägga en grund för ett trafiksäkert tänkande. Diskutera vilka risker som finns och vilka följder olika beteenden kan få.

På dessa sidor har NTF sammanfattat information och råd till föräldrar med tonårsbarn som rör sig i trafiken på egen hand.

 

Som tonåring har man oftast cyklat på egen hand i trafiken under flera år, men ändå kan det innebära en hel del diskussioner mellan förälder och ba...

Åldersgränsen för moped är 15 år. Statistiken visar att ungdomar i 15-årsåldern är en olycksdrabbad grupp och detta sammanfaller ofta när man skaff...

En A-traktor är en bil som är ombyggd till traktor och där högsta hastigheten är begränsad till 30 km/tim. Säte för en eller två passagerare får fi...

För att ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. Detta tillstånd gäller i fem år. Körkortsbehörighet B ger rätt att köra per...

OlycksriskerUnga förare är överrepresenterade i singelolyckor och olyckor där de förlorat kontrollen över bilen. Hög hastighet och bristande erfare...