Fyrhjulingar och terrängfordon

Fyrhjulingar skall vara registrerade och ha en registreringsskylt. De kan vara registrerade som antingen terrängskoter, motorcykel, moped eller traktor. Vilket slags fordon det är framgår av registreringsbeviset. Nedan följer en kort beskrivning av respektive fordonsslag och vilka krav som gäller vid framförandet.

Terrängskoter

Terrängskoter får endast köras på enskilda vägar om inte vägens ägare har förbjudit detta. Annan väg får användas om den behöver korsas eller om terrängen är oframkomlig. Innan fordonet körs ut på en väg skall föraren stanna och lämna företräde åt trafikanterna på vägen. På de flesta vägar får en terrängskoter inte köras med högre hastighet än 20 km/tim och passagerare får inte åka med. Skyddshjälm ska användas. Vem som får köra terrängskoter kan du läsa mer om under avsnittet Förarbevis för terränghjuling.

 

Motorcykel

En fyrhjuling registrerad som motorcykel får endast köras av den som har körkort med behörigheten B eller körkort för avsedd motorcykel (behörighet A). Passagerare får tas med om motorcykeln är byggd för det. Här måste Du använda hjälm. Vid färd på väg skall den som färdas i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte och använda det om en sådan plats är tillgänglig. Om bälte används så behöver man inte använda hjälm. Vilka krav som gäller för B- resp A-körkort kan du läsa mer om under avsnitten Utbildning Personbil (B) resp Motorcykel (A).

 

Moped

En fyrhjuling registrerad som moped klass 1 får endast köras av den som har körkort behörighet AM, A eller B. Passagerare får tas med om mopeden är byggd för det. Hjälm skall användas. Vid färd på väg ska den som färdas i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte och använda det om en sådan plats är tillgänglig. Om bälte används så behöver man inte använda hjälm. Läs gärna mer om vilka krav som gäller för A-körkort, B-körkort, AM-körkort resp förarbevis för moped.

 

Traktor a eller b

En fyrhjuling registrerad som traktor får endast köras på väg av den som har körkort (A eller B) eller traktorkort om körningen inte avser kortare sträcka mellan arbetsplatser eller liknande för då föreligger inget behörighetskrav. Förare av traktor B ska använda skyddshjälm (förutom om fordonet har kaross). Vilka krav som gäller för A-körkort, B-körkort resp traktorkort kan du läsa mer om under avsnitten Körkort för MC, Körkort för personbil resp Körkort för traktor.

Körning på barmark i terräng med fyrhjuling får endast ske i anslutning till jord- och skogsbruk. På snötäckt mark är det förbjudet att köra på skogsmark med plant- eller ungskog och på jordbruksmark om det kan skada naturen. Vissa yrkesgrupper är undantagna från dessa förbud. Vid körning i terräng är högsta tillåten hastighet 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utom tättbebyggt område. Speciella regler gäller för fjällområden. Även en kommun eller länsstyrelse kan utfärda speciella förbud inom vissa områden. Ta kontakt med din kommunen för information om vilka regler som gäller lokalt.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.