Fyrvägskors med stopplikt i alla riktningar

Reglerna för hur man förfar vid ett fyrvägskors med stopplikt är enkla att förstå. Man är skyldig att stanna och lämna företräde åt trafiken på den korsande vägen. Dock kan trafikplanerare ibland göra det besvärligt. Här i Eslöv finns ett fyrvägskors med stopplikt från alla fyra hållen. Ibland kommer ett fordon från vardera hållet. Alla stannar och väntar på att de andra ska köra, vilket de inte får göra förrän de andra kört. Ett moment 22. Den som kör först, och därmed löser upp det låsta läget gör sig skyldig till ett brott, han har inte lämnat företräde som han skulle. Frågorna är: Är en sådan korsning utförd i enlighet med gällande regler för vägplanering? Hur ska man, utan att göra sig skyldig till brott, bära sig åt i ett läge som det ovan?

I enlighet med regelverket har väghållaren möjlighet att föreskriva stopplikt i alla tillfarter. Detta kan göras i särskilt farliga korsningar. Vägmärket "Stop" ska vara kompletterat med tilläggstavlan "Fyrvägsstopp". När man fullgjort stopplikten får man inte köra vidare om det uppkommer fara eller hinder för andra trafikanter.

Lämpligaste körsättet, efter att man stannat i en sådan korsning, är att tillämpa högerregeln. Högerregeln innebär att då två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning