Var ska man gå om det inte finns trottoar?

På vilken sida av vägen ska man gå om det inte finns någon trottoar? Är det skillnad på vägar med olika hastighet? Om man går i grupp, är det andra regler då, och hur många ska man i så fall vara i gruppen?

När gångbana eller vägren saknas ska man om möjligt gå på vänster sida av körbanan.

Det är ingen skillnad på vägar med olika hastighetsbegränsningar.

De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, ska om möjligt gångbana, vägren eller cykelbana användas.

Hur många som kan räknas som en grupp är inte definierat i trafiklagstiftningen.
Bestämmelserna finns i 7 kap. 1 § Trafikförordningen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning