TSG 2020-11409

Remiss av Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B.

Sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, instämmer i Transportstyrelsens bedömning att Sverige inte bör införa körkortsdirektivets undantagsmöjlighet i den svenska körkortslagstiftningen.

Ladda ner: NTF:s remissvar