Svensk bilbarnstol i USA?

Är det svenska bilbältessystemet snarlikt det i USA och Canada? Går det att montera en svensk bilbarnstol i en amerikansk eller kanadensisk bil utan några större omjusteringar?

USA har några olika bältessystem men vad vi känner till ska det inte vålla några problem för montering av en svensk bilbarnstol. Om du tar med dig din svenska bilbarnstol till USA eller Canada måste du försäkra dig om att stolen är godkänd att använda i dessa länder.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning