Rapport

VTI Rapport 716 - Barns färd i bil

Syftet med undersökningen var att visa hur barn 0–10 år färdas i bil med avseende på användning av bälte, felanvändning av bälte, användning av särskild skyddsanordning, felanvändning av särskild skyddsanordning samt placering framför krockkudde.

 

De viktigaste resultaten med avseende på svensk lag visar att:

95 procent av barnen var bältade i bilens bälte eller skyddsanordningens bälte
90 procent av barnen 0–6 år skjutsades i särskild skyddsanordning. Bland 1–4-åringarna var det dock 8 procent som skjutsades direkt på bilens säte och bland 5–6-åringarna var det 12 procent. Dessutom satt 22 barn i åldern 1–4 år i någons knä, varav 3 i förarens.
5 barn i åldern 1–3 år, av 510 som färdades i passagerarsätet fram, satt i bakåt-vända bilbarnstolar där krockkudden var aktiv, vilket är både olagligt och oerhört farligt om en olycka skulle inträffa.

De viktigaste resultaten med avseende på svenska rekommendationer visar att:

Många barn vändes framåt i lägre ålder än vad rekommendationerna anger:
6 procent av 1-åringarna färdades framåtvända, 20 procent av 2-åringarna,
60 procent av 3 åringarna och 93 procent av 4-åringarna.
Cirka 30 procent av 7–10-åringarna skjutsades direkt på bilens säte istället för att vara placerade i bältesstol eller på bälteskudde.
15 procent av barnen satt framför en aktiv krockkudde; bland 1–4-åringarna var det 11 procent, bland 5–6-åringarna 22 procent och bland 7–10-åringarna 20 procent.

VTI Rapport 716 - Barns färd i bil

2011-05-16