Fyrhjulingar som lekfordon

Får fyrhjulingar (lekfordon) framföras i inhägnat område?

Om frågan avser ett lekfordon, får den köras av barn upp till 14 år inom inhägnat område. För att fyrhjulingen ska vara ett lekfordon gäller följande:

  • Får ha elmotor (aldrig förbränningsmotor)
  • kan inte köras fortare än 6 km/tim (gånghastighet)
  • skall vara avsett för barn upp till 14 år

Om fordonet har en förbränningsmotor kan det aldrig räknas som lekfordon, enligt Konsumentverket. Dessa fordon klassificeras som t ex moped, motorcykel eller terrängskoter.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsidan om bestämmelserna kring fyrhjuling och körkort för fyrhjuling

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning