Lagar och regler

Avstånd

Håll alltid tillräckligt avstånd till framförvarande fordon, så att du inte riskerar att köra på det om föraren stannar eller saktar farten.

Du har också skyldighet att anpassa avståndet så att omkörning underlättas för andra förare. (3 kap 2 § trafikförordningen)

Människans reaktionsförmåga är begränsad. Vid kökörning i t ex 70 km/tim behöver du minst 75 – 100 meters avstånd till framförvarande fordon för att kunna klara dig från en seriekrock.

Vid halt och slirigt väglag måste du hålla betydligt större avstånd än vid torrt väglag. Bromssträckan på is blir vid 70 km/tim lika lång som vid 210 km/tim på torr vägbana.

För att du skall veta att du håller tillräckligt avstånd till fordonet framför, kan du använda följande tumregel

När fordonet framför passerar en viss punkt, t ex ett vägmärke eller ett träd, börjar du sakta räkna ”ett-tusenett, ett-tusentvå, ett-tusentre”. Passerar du själv denna punkt före
”... tre” ligger du för nära.