Avstånd

Håll alltid tillräckligt avstånd till framförvarande fordon, så att du inte riskerar att köra på det om föraren stannar eller saktar farten. Du ska också anpassa avståndet så att omkörning underlättas för andra förare.

Lär dig mer om avstånd i trafiken

Avståndet till ett framförvarande fordon ska anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. Avståndet ska också anpassas så att andra trafikanters omkörning underlättas. (3 kap 2 § Trafikförordningen)

Människans reaktionsförmåga är begränsad. Vid körning i kö i t ex 70 km/tim behöver du minst 75 – 100 meters avstånd till framförvarande fordon för att kunna undvika en seriekrock.

Vid halt och slirigt väglag måste du hålla betydligt större avstånd än vid torrt väglag. Bromssträckan på is blir vid 70 km/tim lika lång som vid 210 km/tim på torr vägbana.

För att du skall veta att du håller tillräckligt avstånd till fordonet framför, kan du använda följande tumregel: När fordonet framför passerar en viss punkt, t ex ett vägmärke eller ett träd, börjar du sakta räkna ”ettusen-ett, ettusen-två, ettusen-tre”. Passerar du själv denna punkt före ”... tre” ligger du för nära. Detta gäller vid gynnsamma vägförhållanden och inte vid t ex halt väglag.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.