Cykelbanor

Cyklister och förare av tvåhjuliga moped klass II ska vanligtvis färdas på cykelbana om det finns en sådan. Om det inte är tillåtet att köra moped på cykelbanan, så anges detta på en tilläggstavla.

Vad gäller för cyklister och förare av moped klass II på cykelbanor?

Plats på vägen
Cyklister och förare av tvåhjuliga moped klass II ska vanligtvis färdas på cykelbana, om det finns en sådan. Om det inte är tillåtet att köra moped på cykelbanan, så anges detta på en tilläggstavla. Cyklister över 15 år får, om särskild försiktighet iakttas, istället cykla på körbanan om hastighetsbegränsningen är max 50 km/tim och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Cyklar med fler än två hjul, eller som drar en cykelkärra, får använda körbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd. När cyklingen sker på vägen ska vägrenen användas. Finns varken cykelbana eller vägren får man använda körbanan. Skyldigheten att använda vägrenen gäller endast om vägrenen är tillräckligt bred och i övrigt lämplig att använda.

Om cykelbana saknas får cyklisten, till och med det år denne fyller 8 år, cykla på trottoaren eller gångbanan. Cyklister och mopedister får använda markerade kollektivkörfält. Då är det viktigt att hålla noga uppsikt bakåt vid omkörning av exempelvis en stillastående buss liksom att lämna bussen företräde då den körs ut från en hållplats.

Gemensamma banor
De banor som cyklister och förare av moped klass II ska använda kan utmärkas på olika sätt beroende på vilka som får använda banan. På en gemensam gång-, cykel- och mopedbana ska de som går om möjligt använda vänster sida och de som cyklar eller kör moped ska använda höger sida i färdriktningen. När gående och cyklister möts, väjer cyklisten in mot mitten och den som går håller så långt ut till vänster som möjligt.

Cykelfält
Cykelfältslinjen skiljer cykelfält från andra körfält. På de ställen där cykelfält markerats med sådan linje måste du följa markeringarna. I vissa fall används spärrlinje i stället för cykelfältslinje.

Påbjuden cykel- och mopedbana
Påbudsmärke för cykel- och mopedbana. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Cykelgata
På en cykelgata gäller följande:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 km/tim.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
    (8 kap 1 a § Trafikförordningen)

Påbjuden gång- och cykelbana
Påbudsmärke för gemensam gång-, cykel- och mopedbana. Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 

Påbjuden separerad gång- och cykelbana
Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Påbjuden gångbana
Märket anger bana avsedd endast för gående. Där får man inte cykla eller köra moped men man får leda cykeln eller mopeden om detta inte är förbjudet enligt tilläggstavla.

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

 

Förbud mot trafik med moped klass II
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.