TSF 2021-13

Förhindrande av fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet m.m.

NTF:s sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter till följd av regeringsuppdrag om att förhindra fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet m.m. NTF anser att Transportstyrelsens förslag är bra och vi har inget att invända. Vi ser att de föreslagna ändringarna behövs och tror att de kommer att bidra till bättre trafiksäkerhet.

Ladda ner: NTF:s remissvar