Utbildning

Utbildning är en av våra viktiga metoder för att förbättra trafiksäkerheten. Utbildning kan handla om körkortsutbildning men det kan också t ex vara utbildning av barn i skolan, äldre trafikanter i studiecirklar eller nya svenskar i SFI-utbildning. På de här sidorna har vi koncentrerat oss på körkortsutbildning för olika fordonskategorier.

Hur väljer du rätt utbildning och behörighet?

Om utbildning

OBS! Nya tillfälliga bestämmelser! Har du ett godkänt kunskapsprov (giltigt 20 mars 2020) är det godkänt i sex månader från dagen du gjorde provet. Gör du ett godkänt kunskapsprov från 1 mars till 30 september 2020 är det godkänt i sex månader från dagen du gjorde provet.

Det har gjorts en hel del forskning om hur utbildningen skall vara utformad för att man skall få de bästa effekterna. När det gäller körkortsutbildning har man konstaterat att det inte är förmågan att manövrera sitt fordon som är avgörande för trafiksäkerheten. Grunderna för manövreringen är ganska okomplicerade att lära in för de allra flesta. Istället är det insikterna om vad som är säkert och vad som är farligt som är avgörande tillsammans med att man på ett säkert sätt får möjlighet att bygga upp erfarenhet och rutin ute i verklig trafik.

Det är viktigt att inse vilken betydelse ens egna förutsättningar, tex personlighet, kön, ålder och grupptillhörighet har för vilka beslut man tar i trafiken. Avgörande för hur bra det skall gå ute i trafiken är också att man är motiverad att köra med stora säkerhetsmarginaler, dvs hålla en säker hastighet, använda bilbälte, köra nykter, hålla avstånd och på andra sätt se till att man kan undvika att bli inblandad i allvarliga olyckor.

En stor del av förarutbildningen har förändrats från att tidigare fokusera på fordonsmanövrering och att lära sig regler till att handla om riskmedvetande, insikter och förutseende. Stora delar av det man behöver lära sig är komplicerat och svårt att hantera och förstå om man väljer att utbilda sig privat. Från NTF rekommenderar vi att man som elev nyttjar den professionalitet och kompetens som finns i trafikskolorna och på trafikövningsplatserna både för teorin och för den praktiska körningen. Samtidigt är det viktigt att man skaffar sig rutin och erfarenhet bakom ratten. Mycket erfarenhet gör att man kan klara många trafiksituationer ”med ryggmärgen” och får större möjligheter att vara förutseende, samspela med andra trafikanter och i tid upptäcka risker. NTF rekommenderar därför att man kombinerar en professionell utbildning i trafikskola och på trafikövningsplats med att övningsköra mycket privat. Trafikskolorna hjälper till med att lägga upp en bra och individuellt anpassad plan för detta.

Vad säger lagen?

 • AM-behörighet för EU-moped, provet kan avläggas från och med den dag du fyllt 15 år, dock kan utbildningen ske tidigare.
 • Körkort för motorcykel, prov för behörighet A1 kan avläggas från och med den dag du fyllt 16 år för lätt motorcykel, 18 år för mellanstor motorcykel med motoreffekt högst 35 kW och 24 år för tung motorcykel med obegränsad motoreffekt.
 • Körkort för bil, provet får avläggas från och med den dag du fyllt 18 år.
 • Handledartillstånd krävs vid privat övningskörning vid behörighet B. För att kunna bli godkänd som handledare måste du har fyllt 24 år, ha ett giltigt körkort utfärdat i en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren samt att du genomgått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren.

Vad anser NTF?

 • I förarutbildningen ska mål, lärarkompetens, utbildningens innehåll och genomförande samt prov samverka.
 • Handledare vid privat övningskörning (elevens mängdträning) ska stärkas i sin roll och få en bra utbildning för detta. Det ska bli möjligt för exempelvis frivilligorganisationer att erbjuda privat övningskörning.
 • Vidareutbildning om risker i trafiken och speciella påverkansåtgärder inriktade på unga förare och speciella riskgrupper bland dessa ska utvecklas.
 • Nya körkortsinnehavare ska, ett tag efter att körkortet tagits, genomgå en kompletterande riskutbildning. Körkortsinnehavaren har då fått en viss erfarenhet och en större möjlighet att reflektera över olika risker i trafiken. Körkortsutbildningen ska ge en klar insikt om de risker som är förenade med höga hastigheter.
 • Möjligheten att erbjuda utbildning i samband med trafikförseelser ska utredas.
 • Förarutbildningen och trafikundervisningen i skolan ska ge en klar insikt i de extremt höga risker som är förenade med alkohol och droger i trafiken.
 • Övergripande information om lagar och rekommendationer för barns färd i bil ska ges i körkortsutbildningen.
 • Förarprövare ska få en bättre utbildning om äldres förutsättningar och förmåga. Kunskap om olika funktionsnedsättningar ska ingå i körkortsutbildningen.
 • AM-utbildningen ska ge kunskap om mopedbilen.
 • Motorcyklister ska erbjudas trafiksäkerhetsutbildning av organisationer med denna specialitet. Lämpliga övningsområden behöver finnas för denna verksamhet.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.