Hur räknar man ut reaktionsträckan?

Hur räknar man ut stoppsträckan, bromssträckan och reaktionssträckan?

Formeln för stoppsträckan i meter är:

stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka

Formeln för reaktionssträcka i meter är:

reaktionssträcka = hastighet * reaktionstid
reaktionssträcka = (v/3,6) * t

v = hastigheten i km/tim.
(Delar man hastigheten i km/tim med 3,6 får man hastigheten i m/sek.)

t = reaktionstiden i sekunder. t varierar vid en oförberedd händelse mellan 0,5 och 2,0 sek. Ett vanligt värde är 1,0 sek.

Formeln för bromssträcka i meter är:

bromssträcka = hastighet * hastighet/ (250 * friktionen)
bromssträcka = v2 / (250 * f)

f = friktionen
Vid full bromsning på torr asfalt kan man räkna med f=0,8, på slät is kan man räkna med f=0,1.

Exempel 1
Stoppsträcka vid 50 km/tim på torr asfalt:

Reaktionssträcka = (50/3,6)*1 = 13,9 m
Bromssträcka = 50*50/(250*0,8)= 12,5 m
Stoppsträckan = 13,9+12,5 = 26,4 m

Exempel 2
Stoppsträcka vid 50 km/tim på slät is:

Reaktionssträcka = (50/3,6)*1 = 13,9 m
Bromssträcka = 50*50/(250*0,1)= 100 m
Stoppsträckan = 13,9+100 = 113,9 m

Observera dock att variationerna vid is och snöhalka är mycket stora.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning