Krockkudde/Airbag

I nyare bilar finns ofta tre typer av krockkuddar – på förarplatsen, på passagerarplatsen och på sidorna. Krockkudden är ett komplement och inte en ersättning till bilbältet. Passagerarkrockkudden fram ska inte vara aktiv om ett bakåtvänt barn sitter där.

Krockkudde och bilbälte är tillsammans ett bra krocksäkerhetssystem i bilen. Krockkudden på förarplatsen kan i kombination med bilbälte och bältessträckare minska skaderisken med 60-70 procent. Passagerarkrockkudden ger ett skydd på 55-60 procent. Sidokrockkuddarna kan tillsammans med övriga kuddar minska risken att skadas i sidokollisioner med upp till 45 procent. De kan också vara effektiva vid voltningsolyckor. 

Tänk på att krockkudden är ett komplement och inte en ersättning till bilbältet. Om du inte använder bilbältet kan krockkudden tvärtom vara direkt farlig. 

Om en bil har krockkudde framför passagerarplatsen fram måste det finnas ett varningsmärke som tydligt varnar för att montera och använda en bilbarnstol där. Märket ska placeras väl synligt. Vid besiktningen kontrolleras att rätt märkning finns. Om bilen saknar märke kan du få ett sådant från bilens auktoriserade återförsäljare eller hos besiktningsföretag.

Viktig information när barn sitter bakåtvänt i passagerarsätet fram
Barn som åker bakåtvänt i babyskydd eller i bakåtvänd bilbarnstol får aldrig sitta framför en aktiv krockkudde. Krockkudden framför passagerarplatsen är livsfarlig om barnet placeras bakåtvänt där, risken är stor att barnet skadas eller till och med dödas när krockkudden blåses upp med stor kraft. När ett bakåtvänt barn sitter vid en passagerarkrockkudde, måste den vara urkopplad, exempelvis genom nyckelavstängning.

Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ingen fara för barn vare sig de åker i bakåtvänt eller framåtvänt bilskydd.

Viktig information när barn sitter framåtvänt i passagerarsätet fram
Krockkudden kan även vara skadlig för barn som åker framåtvänt. Barn som färdas framåtvänt ska vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer. Vissa bilmodeller har en passagerarkrockkudde där alla som åker framåtvänt, oavsett längd, kan sitta trots att krockkudden är aktiv. Det är därför viktigt att läsa i bilens instruktionsbok eller kontrollera med biltillverkaren/ återförsäljaren vad som gäller för den specifika bilen. Bilens bälten har en styvhet som beror på om det finns krockkudde eller inte på platsen, därför ska krockkudden vara på när en vuxen sitter där, och även ett framåtvänt barn beroende på vad rekommendationerna säger.

Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ingen fara för barn vare sig de åker i bakåtvänt eller framåtvänt bilskydd.

Urkoppling av krockkudden
De flesta biltillverkare erbjuder någon form av säker urkoppling av krockkudden. Tidigare var det vanligt med fysisk bortmontering, men idag förekommer oftast avstängning med hjälp av nyckel eller strömbrytare. Om krockkudden monterats bort av en auktoriserad verkstad eller kopplats ur genom mekanisk nyckelavstängning, är passagerarplats fram en bra plats för det bakåtvända barnet. En del fordon erbjuder andra avstängningar, t.ex. på elektronisk väg genom bilens menyprogram. Det ska alltid framgå av en lampa eller annan indikation att krockkudden är avstängd. Mer information om urkoppling av krockkudde kan du få hos en auktoriserad återförsäljare för ditt bilmärke. Det är också viktigt att säga att laddningen (sprängfunktionen) fysiskt finns kvar i bilens instrumentpanel. Fordonstillverkare kan inte permanent koppla bort eller avlägsna detta krocksäkerhetssystem eftersom bilarna typgodkänds med att vara utrustade med krockkudde.