Ju2019/03808/L5

Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet

NTF:s synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av Justitiedepartementets promemoria Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22), samt de förslag som finns i promemorian. NTF anser att de förslag som ges till ändringar i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott är mycket bra och har inget att erinra. Vi samtycker till förändringarna.

Ladda ner: NTF:s remissvar