Kassera bilbarnstolen efter krock?

Vi välte med vår bil och hade en fastspänd bilbarnstol i baksätet. Inget barn satt i bilstolen vid händelsen. Bilen fastnade med nosen i ett dike och slog runt så att den landade på taket. Taket blev intryckt men inte ända in till bilstolen. Bilstolen har inga synliga skador, men är det inte så att bilstolen ska kasseras om den är med i en kollision?

Bilbarnstolen kan ha fått osynliga skador som äventyrar säkerheten. Den bör därför bytas ut. Hör med ert försäkringsbolag. De brukar ersätta bilbarnstolen vid liknande situationer.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning