Cykelbana

Gemensam gång- och cykelbana

Cykla på höger sida, men du måste se upp för gående och ge dem tillräckligt med utrymme. Det är bra att söka ögonkontakt med den du möter.

Gång- och cykelbana som är delad med en linje, separerad gång- och cykelbana

Cykla på höger sida på den delen som är för cyklister.

Övergångsställe

Här får du gå över vägen, men du bör inte cykla. Kliv i stället av cykeln och led den. Fordon ska stanna för den gående. Du som gående har skyldighet att vara uppmärksam på fordon. Sök ögonkontakt med bilförarna så att du vet att de sett dig.

 

 

Cykelöverfart

Här får du cykla över vägen. Fordon ska stanna för cyklister. du har skyldighet att vara uppmärksam på fordon. Sök ögonkontakt med bilförarna så att du vet att de sett dig.

 

Cykelpassage

Här får du cykla över vägen. Du har skyldighet att väja för bilarna. Om det finns trafikljus ska du följa det.

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde samsas gående, cyklister och bilister. Här får fordon inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/tim). Fordonsförare och cyklister ska väja för gående.

 
Enkelriktat

Märket anger att fordonstrafik på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Enkelriktat gäller även dig som cyklist.

 

 

Orden "passage" och "överfart" är samma i flera språk, men i just detta sammanhang har orden olika betydelse för de svenska trafikreglerna.