Skyldighet att lämna fri väg

Varje trafikant är skyldig att lämna fri väg för utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning. Förare som ska lämna fri väg ska stanna om det är nödvändigt. (2 kap 5 § Trafikförordningen).

Lär dig mer om vad fri väg innebär

Varje trafikant är skyldig att lämna fri väg för utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning. Förare som ska lämna fri väg ska stanna om det är nödvändigt. (2 kap 5 § Trafikförordningen). Som trafikant ska du också lämna fri väg för järnvägståg, och för spårvagn, om inte vägmärke om väjningsplikt gäller för spårvagnsföraren. Förare som ska lämna fri väg ska stanna om det är nödvändigt. (2 kap 5 § Trafikförordningen). En trafikant får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, grupp av barn under ledares uppsikt, begravningsfölje eller annan procession. (2 kap 6 § Trafikförordningen).

Utryckningsfordon
Förare av utryckningsfordon, och förare av fordon som används i spaningsverksamhet inom Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet behöver i ”trängande fall” inte följa föreskrifter som inte särskilt gäller dem. Föraren ska dock lyda polismans anvisningar. Undantaget gäller endast under förutsättning att föraren iakttar särskild försiktighet. Förare i utryckningsfordon får likaså kräva fri väg för fordonet genom att ge signal med föreskriven larmanordning, men måste ta hänsyn till andras säkerhet. (11 kap 11-12 §§ Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.