Ungdomar i trafiken

Ungas personliga förutsättningar och utveckling spelar en stor roll för det mesta man gör i livet och också för hur man är som trafikant i olika roller. I tonåren börjar barnen röra sig fritt i trafiken och de skadas allvarligare i högre utsträckning än i yngre åldrar. Utvecklingen av hjärnans funktioner som kontrollerar känslor och impulser pågår upp i 20-25-årsåldern. Ungdomar är alltså inte färdigutvecklade när det gäller att reflektera över konsekvenser och att reagera logiskt och förnuftigt. Detta kan vara en förklaring till ungdomars större risktagande och högre olycksinblandning.

Mopedföräldrar

Vad gör NTF för ungdomars säkerhet i trafiken?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.