Vem ska väja för vem?

Om jag cyklar på en cykelbana och ska korsa en bilväg vid en obevakad cykelöverfart eller cykelpassage, vad gäller då? Har bilister väjningsplikt precis som mot fotgängare? Eller har cyklisten väjningsplikt så länge denne befinner sig på cykeln?

För det första måste du veta om det är en obevakad cykelpassage eller cykelöverfart. (Nya regler 1 sept 2014). När du ska passera över en cykelpassage ska du lämna företräde, när du passerar över en cykelöverfart är det fordonen på bilvägen som har väjningsplikt, men du måste ändå se dig för.

Trafikreglerna rörande cykelöverfart och cykelpassage finns i Trafikförordningen.

Följande gäller för fordonsförare vid ett obevakat övergångsställe och cykelöverfart:
- Vid ett obevakat övergångsställe har man som fordonsförare väjningsplikt mot gående som gått eller just ska gå ut på övergångsstället.
- Vid en cykelöverfart har man som fordonsförare väjningsplikt mot cyklande som cyklat ut på eller just ska cykla ut på cykelöverfarten.

- När man närmar sig en obevakad cykelpassage, ska man anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

- Kör man ut ur en cirkulationsplats eller efter att ha svängt i en vägkorsning och ska passera en obevakad cykelpassage, ska man köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. ( 3 kap. 61 § Trafikförordningen)

Följande gäller när man cyklar eller kör moped klass II och ska köra ut på en cykelpassage:
- Den som cyklar eller kör en moped klass II och som ska färdas ut på en cykelpassage ska ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. (6 kap. 6 § Trafikförordningen)
Denna väjningsplikt gäller ej när man ska köra ut på en cykelöverfart, men cyklande ska visa hänsyn till avståndet och övriga fordons hastighet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning