Ansvar för bälte i bussen?

Om polisen stoppar en buss där passagerarna inte använder bälte, trots att det finns, bötfälls chauffören eller den enskilde passageraren?

Den enskilde passageraren om han/hon är 15 år eller äldre, annars chauffören.

Passagerare som färdas i en buss på en sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet. Ansvaret åvilar den enskilde passageraren. Bussföraren är dock skyldig tillse att passagerare som är under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning, i detta fall är bussföraren ansvarig.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning