Moped klass I

Tvåhjulig moped klass I brukar ibland kallas för EU-moped. Den är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och minst ha körkortsbehörighet AM. Intressera dig som förälder för fordonet, testa gärna och prata gärna om grupptryck, säkerhet och risker i trafiken. 

Din roll som mopedförälder!

Vad gäller för en tvåhjulig moped klass I?

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/tim. Nedan avser den tvåhjuliga mopeden.

I SFS 2001:559 om moped definieras fordonet mer detaljerat:

  • förbränningsmotor med gnisttändning och en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
  • förbränningsmotor med kompressionständning och en slagvolym av högst 500 kubikcentimeter, eller
  • annan motor och en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt.

 

I övrigt gäller följande för fordonet och för den som framför fordonet:

Moped klass I ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet. Mopeden ska också vara trafikförsäkrad för att få köras. Du behöver inte betala fordonsskatt för mopeden eller kontrollbesiktiga den.

Mopedens konstruktiva hastighet är högst 45 km/tim och får inte heller köras fortare.

Moped klass I får inte framföras på cykelbana, motortrafikled eller motorväg. Använd körbana eller vägren.

För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och minst ha körkortsbehörighet AM.

Du ska använda skyddshjälm när du kör mopeden och eventuell passagerare ska också använda hjälm. Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. En passagerare får tas med om det finns en avsedd och registrerad plats.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.