Mopeder

Moped klass I

Detta är den så kallade EU-mopeden. Det är inte tillåtet att köra mopeden över 45 km/tim och den får högst ha en motorvolym på högst 50 cm³. 

Vem får köra moped klass I?

Moped klass I får köras av den som har

  • körkort oavsett behörighet (AM, A1, B, BE osv.)
  • förarbevis för moped klass I utfärdat före 1 oktober 2009
  • traktorkort utfärdat före 1 oktober 2009.

Mopeden ska vara registrerad med en registreringsskylt bak, och vara trafikförsäkrad.

Vad säger lagen?

  • Moped klass I ska i första hand använda körbana eller vägren. Om ingen sådan finns kan man köra i körfält för linjetrafik.
  • Mopeden ska vara konstruerad för max 45 km/tim och får inte heller köras fortare (ny hastighetsgräns sedan 2016).
  • Den får inte användas på cykelbanor, motortrafikleder eller motorvägar.
  • Mopeden är ett fordon och parkeras därför som bil och mc.
  • Man får inte skjutsa fler personer än mopeden är byggd för.
  • Det är lag på att använda hjälm när man kör, eller blir skjutsad på, moped.