Konsumentupplysning

Buss, taxi och tunga transporter

Yrkestrafiken är ofta ett föredöme för den övriga trafiken. Det är nödvändigt att buss-, taxi- och åkeriföretag tar sitt ansvar för säkra resor och transporter. Här får du som beställer eller handlar upp en resa information om vilka krav du kan ställa på fordonet, föraren och företaget du anlitar.

Att resa med buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Det betyder dock inte att det inte kan bli bättre – fortfarande finns det till exempel många bussar utan bilbälte på alla platser. Till bussidan.

Taxi är ett bra sätt att resa för att komma fram snabbt och bekvämt. Men det är lätt att glömma att det behövs ett lika stort säkerhetstänkande som i den egna bilen, som till exempel att följa hastighetsgränser och använda bilbälte. Till taxisidan.

Alltför många skadas i olyckor där tung trafik är inblandad, vilket främst beror på fordonens vikt och storlek. Eftersom transporterna stadigt ökar finns det starka skäl till ett ökat säkerhetstänkande. Till sidan om tunga transporter.