Säker tung trafik

Här tittar vi närmare på tunga transporter, det vill säga lastbils- och långtradartransporter. De är viktiga för Sveriges ekonomi, men orsakar allvarliga problem i trafiken, miljön och för förarna. Både företaget som utför transporten och du som handlar upp transporten bär ett ansvar för att den blir så säker som möjligt.

Vad säger lagen?

  • Tung lastbil får inte färdas fortare än 80 km/tim. På motorvägar eller motortrafikleder får de inte färdas fortare än 90 km/tim. Lastbilar med släp får inte färdas fortare än 80 km/tim.
  • Det är lag på att använda bilbälte.
  • Kör- och vilotider ska dokumenteras och kontrolleras.

 

NTF anser:

  • Fordonen ska utrustas med alkolås. Föraren måste vara drog- och alkoholfri.
  • Fordonen ska utrustas med effektiva bältespåminnare.
  • Företagen ska se till att lastbilarna utrustas med det tekniska stödsystemet ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA ska även införas som krav vid upphandling av transporter.
  • Tung trafik bör förses med överkörningsskydd på lastbilar och bussar som förhindrar människor att hamna under fordonen.
  • Upphandlare och utförare av transporter ska införa öppna kvalitetssystem som garanterar trafiksäkra transporter. Kvalitetssystemet ska garantera rätt val av fordon, säkerhetsutrustning och förarnas rättigheter och skyldigheter att följa gällande lagar och regler.
  • Upphandlare och utförare av transporter måste ta ett ökat ansvar för att minska trötthetsrelaterade olyckor, till exempel genom regelbundna raster.

 

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.