Insiktsutbildningar för yrkesförare

Vid ett utbildningstillfälle deltar omkring 8 förare som genom olika frågor diskuterar kring situationer som kan uppstå i förarnas vardag. Utbildningen grundar sig i känslomässiga faktorer men även en förstudie i form av intervjuer och en webbenkät till målgruppen. Utbildningsledaren utgår från förarnas nivå och ett klimat av öppenhet och respekt. Syftet är att individuellt ta ställning för ett säkrare beteende i trafiken. Diskussionen varvas med fakta och information om trafiksäkerhet för tung trafik.

Insiktsutbildning

Vad innehåller en insiktsutbildning och vad bidrar den till?

Så här tycker man efter genomförandet...

Lars Nolander, logistikchef SCA

-Vi gjorde en genomgående sökning och hittade ingen som bedriver säkerhetsutbildning på samma nivå som NTF. NTF har hög kompetens inom trafiksäkerhet, hög tillgänglighet, stark projektledning och geografisk styrka. De var helt rätt partner för det här projektet!

Jörgen Bendz, virkeschef SCA

– Utbildningarna ger upphov till ett forum där chaufförerna hamnar i en miljö där de börjar reflektera över sitt egna agerande och tillhörande känslor. Vi vurmar verkligen för det här projektet. Det griper tag i en på ett väldigt påtagligt sätt.

Katarina Bokström
Projektsansvarig NTF

Tjänsteansvarig
katarina.bokstrom@ntf.se
070-584 49 75

Kontakta oss för mer information