Vilka regler gäller för ridning i trafik?

Vilka särskilda regler gäller för ridning i trafiken?

Den som rider måste i första hand använda markerade ridvägar. Saknas ridväg används den högra vägrenen eller i sista hand körbanans högra sida. Man får inte rida på gång- eller cykelbanor. Man måste precis som fordonsförare ge tecken.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning