Förare av tunga fordon

Den tunga trafiken ökar från år till år och är årligen inblandad i ett fyrtiotal dödsolyckor. Anledningen är sällan den tunga trafikens förare, men det stora fordonet ställer extra höga krav på insikt om trafiksäkerhet. Den insikten kan erhållas i små diskussionsgrupper där förare diskuterar konkreta situationer som kan uppstå i vardagen och hur dessa kan hanteras. Här berörs exempelvis hastighet, bältesanvändning, distraktion och trötthet, samt alkohol och droger.

Vad gör NTF när det gäller säkerhet för förare av tunga fordon?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.