Speciellt om vinterdäck

Att köra med vinterdäck på vintern är viktigt för trafiksäkerheten. När den första halkan kommer eller när temperaturen kryper under +5 grader har sommardäck inte alls de egenskaper som behövs för att minimera olycksrisken. Vinterdäck måste användas mellan den 1 december och den 31 mars.

Vinterdäcken räddar liv
Kravet på vinterdäck för personbilar som infördes vintern 1999/2000 har inneburit att antalet olyckor med svårt skadade eller dödade personer har minskat med över 10 procent på det statliga vägnätet under den period vinterdäckskravet gäller.

Krav på vinterdäck
Det är lag på vinterdäck vid vinterväglag 1 december till den 31 mars för lätta och tunga fordon, gäller även utlandsregistrerade, samt släp som dras av dessa. Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter. Vinterväglag är det om det finns snö, is, snömodd eller frost på vägarna. Polisen bedömer om det är vinterväglag.

Dubbdäck får användas
Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Dubbfria vinterdäck kan sättas på tidigare på säsongen vilket gör att du i god tid innan den första halkan är väl rustad för vinterväglag.

 

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag:

Bil

Dubbade

Odubbade

Släp

Dubbade

Odubbade eller dubbade

Dubbdäck eller dubbfritt?

Det finns tre typer av vinterdäck på marknaden - dubbdäck, dubbfria däck anpassade för nordiskt klimat och dubbfria däck för mellaneuropeiskt klimat. Det är svårt att ge generella råd eftersom ingen av däcktyperna passar för alla väglag. Genom vår guide nedan kan du få en fingervisning.

Kör du mest på på isiga vägar?

Kör du mest på snöiga vägar?

Kör du mycket på is eller hårt packad snö?

Vill du vara förberedd för höstens växlingar i väglag tidigt?

Vill du köra i alla väder vintertid?

Kan du låta bilen stå under vissa väderförhållanden, eller har stor erfarenhet av vinterkörning?

Välj dubbdäck.

Välj dubbfria däck anpassade för nordiskt klimat.

Välj dubbdäck.

Välj dubbfria vinterdäck anpassade för nordiskt klimat. De kan du byta till tidigare än till dubbdäck.

Välj dubbdäck.

Välj dubbfria vinterdäck anpassade för nordiskt klimat.

Godkända vinterdäck

Från och med den 1 juni 2019 gäller en ny definition av vinterdäck. Däcken ska vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF), vara märkta med POR (Professional Off Road), eller vara dubbade och uppfylla kraven för dubbdäck. Tidigare definierades vinterdäck som däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M&S, M-S, MS eller Mud and Snow. Den här typen av däck får användas som vinterdäck under en övergångsperiod fram till den 30 november 2024. 

Från och med den 1 maj 2021 då den nya energimärkningen av däck träder i kraft blir det enklare att avgöra om ett däck är godkänt som vinterdäck. Har energimärkningsetiketten snögreppsmärkningen är däcket ett godkänt vinterdäck enligt lag. Har energimärkningen dessutom isgreppsmärkningen är däcket anpassat för isiga vägar i Norden.

Snögreppsmärkning

Isgreppsmärkning

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Hur många år kan man använda ett vinterdäck utan att väggreppet försämras alltför mycket?

När måste vinterdäck, odubbade eller dubbade, användas?

Vad är ett "godkänt" vinterdäck?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.