Dnr N2017/06234/MRT

Vinterdäckskrav för tunga fordon

Remissvar på Promemorian Vinterdäckskrav för tunga fordon (Dnr N2017/06234/MRT)

Sammanfattning
I promemorian lämnas förslag till ändring i 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276) som innebär att även tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton vid färd på väg ska ha vinterdäck eller liknande utrustning på samtliga hjul inklusive hjul på eventuella släp under perioden den 1 december–31 mars när vinterväglag råder. NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är positiva till förslaget ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, även om de studier som genomförts inom området inte kan styrka någon effekt mellan olycksinblandning och val av däck på andra axlar än drivaxlar för tunga fordon.

 

LADDA NER >>