Vår kompetens räddar liv och minskar lidandet!

Lokalt erbjuder vi tjänster och utbildningar för ökad trafiksäkerhet.

Vår kompetens

Alltid lika viktigt – evigt utmanande! Intresset för trafiksäkerhet är stort i Sverige, Europa och hela världen. Samhället, näringslivet och medborgarna har alla behov av en ökad trafiksäkerhet. Vi har utbildat, påverkat och förändrat svensk trafiksäkerhet sedan 1934 och säkerställer alltid trafiksäkerhetsnyttan i alla våra projekt.

Nationellt samordnar vi verksamhet och utför uppdrag åt myndigheter och andra intresserade aktörer. Till vår hjälp är vi en lokalt förankrad organisation med trafiksäkerhetskompetens sprid över hela landet. Tillsammans med våra länsförbund, medlemsorganisationer och frivilliga driver vi omfattande projekt i alla län och utför uppdrag i olika omfattning i Sveriges samtliga kommuner.

Vi informerar, ökar riskmedvetenheten och skapar insikt. Allt för att förändra beteendet hos trafikanter som medvetet eller omedvetet utsätter sig själv och andra för risker i trafiken.

 

Lokalt erbjuder vi utbildningstjänster så som t ex informationstillfällen på BVC mottagningar, trafiksäker och sparsam körning, bilen som säker arbetsplats och fortbildning för yrkeskompetensbevis riktade mot företag och anställda. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa våra kunder att utvecklas som förebildsföretag inom trafiksäkerhet. I sådana projekt levererar vi kunskapsunderlag, mätningar, benchmarking-studier, bidrag till utveckling av ledningsstödssystem och utvecklingsstöd i kundernas förändringsprocesser.

 

Välkommen att ta kontakt med oss nationellt eller lokalt!

Barn och trafik

Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar. Det innebär förutom det naturliga föräldraansvaret att trafikplanerare, fordonstillverkare, lärare och inte minst andra trafikanter måste ta hänsyn till och p...

Förarfortbildningar

Att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert och sparsamt sätt bidrar till att rädda liv och minska lidande, ge bättre hälsa, bättre ekonomi för dig, företaget och samhället samt bättre miljö lokal...

Mätningar och analys

För att kunna sätta in den mest effektiva åtgärden för ökad trafiksäkerhet behöver man först veta så mycket om platsen och problemet som möjligt.

Projektledning

NTF är i grunden uppbyggd som en projektorganisation med över 80 års erfarenhet av planering och genomförande av projekt. Oavsett om ni planerar en liten avgränsad aktiviteter eller vill ha samordn...

Informationsinsatser

Attityder och beteende är i grunden en kunskaps- och insiktsfråga. Vilken kunskapsnivå man besitter beror oftast på ålder men kan även bero på att man saknar erfarenhet eftersom man helt plötsligt ...