Hur fungerar trafiksignaler?

Hur fungerar trafiksignaler? Hur styrs de, vad de har för programvara, finns det kännare i vägen?

Det finns olika styrningar av trafiksignaler. Den enklaste är ett fast tidsschema oberoende av trafiken. Nästa steg är en direkt styrning av trafiken - bilar eller gående. Vad gäller gående måste dessa ge sig tillkänna genom att trycka på en knapp. Bilarna registreras genom givare i asfalten. Dessa fungerar enligt induktionsprincipen, dvs de känner av om ett metallföremål passerar över dem.

Fordonsstyrningen kan vara mer eller mindre avancerad. Det enklaste är en styrning av den enskilda trafiksignalen. Mer komplicerade system tar in fordonsimpulser för ett helt gatunät till en central dator och signalerna styrs av olika program som kan optimera trafiken i nätet så att t.ex. tidsförbrukningen för fordonen i nätet eller avgasutsläppen från dessa minimeras.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning