Projekt

Ingen ska falla

Syftet är att förebygga fallolyckor utomhus, i första hand orsakade av halka.

I projektet observerar vi tjugo kommuners och fastighetsägares halkbekämpning och för en dialog med dem. Vi informerar fastighetsägare om deras ansvar och om att observationer kommer att ske. För att hitta goda exempel intervjuar vi tjänstemän i kommuner som har delat ut halkskydd, har det varit en effektiv åtgärd? Intervjuerna tar också upp hur man kan hitta en bra lösning i ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare. Vi analyserar olycksstatistik via STRADA för respektive kommun.

Allt underlag sammanställs och presenteras för respektive kommun och fastighetsägare innan rapporten sprids.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-05-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Ingen ska falla

2021-01-04