Varför vill NTF ha cykelhjälmslag?

Har NTF beaktat folkhälsoproblemet då ni tagit ställning för en cykelhjälmslag? Finns det någon uppskattning gjord över hur mycket cyklandet skulle minska om man införde en hjälmlag? Det står på er hemsida att de flesta cykelolyckor som sker är singelolyckor. Dock står det inte vad dessa beror på. Finns det undersökningar gjorda om detta?

NTF har arbetat för ökad cykelhjälmsanvändning i många år. Hjälmanvändningen stiger sakta och ligger nationellt idag på drygt 40 procent. En lag skulle, enligt internationella erfarenheter, höja användningen till 70-80 procent. Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle antalet omkomna cyklister minska med 25 procent, antalet mycket allvarligt skadade cyklister med 25 procent och antalet allvarligt skadade med 5 procent.

Om en hjälmlag leder till ett minskat cyklande så kan den vara tveksam, men vi tror dock inte att så är fallet. Anledningen är dels erfarenheterna från andra länder som visar på små och kortvariga effekter på cyklandet, dels att förbättrade cykelvägar, som vi också kämpar för, sannolikt leder till att fler cyklar. Det finns en omfattande litteraturstudie som undersökt just detta: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/sakerhet_pa_cykel/om_cykelhjalmar/cykelhjalmslag-och-dess-paverkan-pa-cykling/.

Orsakerna till singelolyckorna är varierande. Nästan hälften beror på vägutformning och drift/underhåll. Bland de svårt skadade cyklisterna dominerar skallskadorna och skallskador var dödsorsaken i 70 procent av singelolyckorna.
Läs mer i Rapport från VTI om Cyklisters singelolyckor

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning