Projekt

Lokal kommunikation för ökad cykelhjälmsanvändning

Syftet är ökad cykelhjälmsanvändning bland cyklister samt bidra till säker och ökad cykling genom att uppmärksamma och informera allmänheten om lokala satsningar på ny cykelinfrastruktur.

NTF tar fram ett tilltalande kommunikationspaket som syftar till att berätta om olika kommuners satsningar på ökad och säker cykling, vanligtvis i form av en ny cykelbana, och samtidigt uppmuntra cyklisten att ta sitt ansvar för en säker cykling, framför allt genom att bära hjälm.  Projektet planeras som ett treårigt projekt, med aktiviteter i totalt ett 30-tal kommuner under tre år.

Preliminärt kommer lokala aktiviteter att genomföras under 2020 i Jönköping, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Kungälv, Köping, Ljusdal, Skövde, Umeå, Uppsala  och Örebro.

Innevarande projekt är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Lokal kommunikation för ökad cykelhjälmsanvändning

2019-09-01