Konsumentupplysning

Mopeder - köpråd

Det finns drygt 104 000  mopeder klass I i trafik i Sverige idag, antalet har legat på samma nivå sedan 2013.
Mopeden är ett smart transportmedel, men som mopedförare kan du utsättas för en rad risker i trafiken.

  • Enligt lag ska du ha godkänd hjälm när du åker moped (E- eller SIS-märkt). Det gäller även passagerare. Hjälmen måste vara ordentligt fastspänd.
  • Det är straffbart att köra en moped som är trimmad. I marknadsöversikten Mopedhandlare mot trimning hittar du mopedhandlare som skrivit på avtal om att inte trimma.
  • Vid trimning upphör typgodkännandet, alla garantier och försäkringar.
  • Om en moped klass II trimmas räknas den som en moped klass I. Den är då registreringspliktig och kräver körkort. Dessutom måste mopeden få ett nytt typgodkännande. Det är teoretisk möjligt att trimma en klass II mopeden så den blir klass I moped eller lätt motorcykel men i praktiken godkänns aldrig detta vid mopedbesiktningen, varför mopeden aldrig får ett nytt typgodkännande och förblir olaglig.
  • Den som kör moped berusad kan dömas för rattfylleri. Detta kan påverka möjligheterna att få körkortstillstånd.

Vad anser NTF?

  • Mopeder som levererats för att monteras ihop hemma ska, innan de tas i bruks, genomgå en kontrollbesiktning.
  • Säljare i branschen ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och säkerhetsutrustning och bidra till att motverka mopedtrimning.
  • Tysta elmopeder och andra fordon som framförs på gång-, cykel- och mopedbanor ska ha någon form av ljud för att observeras av gående med flera.
  • Lag ska införas om att alla mopeder, även klass II ska förses med registreringsskylt. Detta medför att också motoriserade cyklister ska ha registreringsskylt och det kommer bli lättare att i en olycka bedöma vilken typ av fordon som varit inblandat.
  • Polisen ska ges utbildning för att känna igen olika typer av elcyklar och mopeder så att inte klass I mopeder och s.k. snabb-elcyklar framförs på gång-, cykel- och mopedbanor.


Läs mer om vad NTF tycker i NTF:s policy.