A-traktor, mopedbil och mopeder

A-traktor, mopedbil samt olika slags mopeder på två hjul är fordon med stor frihet, men förare och passagerare kan utsättas för en rad risker i trafiken. Dessa motorfordon på två, tre eller fyra hjul delas in i två klasser: moped klass I och moped klass II. De som kör är ofta unga och fordonen går långsamt varför det är extra viktigt att du visar hänsyn. 

När du möter en A-traktor eller mopedbil i trafiken

Vad kan du göra för att öka din säkerhet beroende på typ av moped?

Det finns drygt 341 000 registrerade mopeder klass I i Sverige (drygt 104 000 i trafik och drygt 237 000 avställda), varav antalet mopedbilar utgör knappt 17 000. A-traktor är en ombyggd bil som registreras som en traktor. Det finns nästan 53 000 registrerade A-traktorer i Sverige.

 

Vad säger lagen?

 • I Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner finns detaljerade beskrivningar av vad en moped är och om en cykel med elassistans klassas som cykel eller moped.
 • Enligt lag ska du ha skyddshjälm när du åker tvåhjulig moped. Det gäller även passagerare. Hjälmen måste vara ordentligt fastspänd. I mopedbil ska bilbältet användas och då behöver förare och passagerare inte använda skyddshjälm.
 • Från och med 2023-08-31 är det lag på att använda bilbälte i A-traktor.
 • Det är straffbart att köra en moped eller A-traktor som är trimmad eller manipulerad för att köras i högre hastighet. Vid trimning upphör typgodkännandet, alla garantier och försäkringar. Om en moped klass II trimmas räknas den som en moped klass I. Den är då registreringspliktig och kräver minst AM-körkort. Dessutom måste mopeden få ett nytt typgodkännande.
 • Liksom för andra motordrivna fordon får moped, mopedbil och A-traktor inte föras av en förare som har en alkoholhalt i blodet som är 0,2 promille eller högre. För narkotika gäller nolltolerans, om det inte är narkotikaklassat läkemedel som är ordinerat av läkare. Detta om alkohol och narkotika gäller även för motoriserad cykel och snabb-elcykel.
 • Handhållen mobiltelefon vid färd är förbjuden i alla motorfordon enligt Trafikförordning (1998:1276) 4 kap 10 e.

Trimning

Många mopedolyckor beror på att mopeden är trimmade. Vissa trimmade mopeder kommer upp i hastigheter över 80 km/tim. Varken mopedens bromsar, däck, eller ram är konstruerade för så höga hastigheter.  Mopedföraren är dessutom fullständigt oskyddad, bortsett från hjälmen, om en olycka inträffar. Om du kör omkull kan du få allvarliga och i många fall bestående skallskador. Händer, knän och armbågar är andra utsatta kroppsdelar som är viktiga att skydda.

 

Att tänka på som förälder

I dagsläget finns många olagliga mopeder på marknaden, som saknar typintyg eller registreringsbevis. Som förälder till barn med moped kan det därför vara bra att tänka på några saker:

 • Det är du som förälder som har ansvaret!
 • Ställ krav på mopedhandlaren! Säkerställ att mopeden inte är trimmad.
 • EU-moped klass 1 ska ha registreringsbevis. Moped klass 2 ska ha antingen ett typintyg (30-mopeden) eller ett CoC-intyg om det är en EU-godkänd 25-moped.
 • Hjälp inte ditt barn att trimma mopeden!
 • Provkör själv mopeden och kontrollera att den inte går fortare än lagstadgade 25, respektive 45 km/tim. Kontrollera även att broms, blinkers etc. fungerar.
 • Förklara att det är straffbart och kan vara livsfarligt att köra moped om man druckit alkohol.
 • Hjälm är ett måste! Hjälmen ska vara CE-märkt.
 • Se till att barnet får en bra förarutbildning med både teori och körövningar.

 

Vad anser NTF?

 • AM-utbildningen måste förbättras och anpassas för fyrhjuliga fordon och det måste bli tillåtet att få övningsköra privat med exempelvis föräldrar.
 • AM-utbildningen behöver ha ett större fokus på trafiksäkerhet och ungdomarna behöver få kunskap och möjlighet att reflektera över riskfyllda situationer i likhet med den riskutbildning som finns för bilkörkort.
 • Krav på vinterdäck och kontrollbesiktning för mopedbilar bör införas.
 • Mopedbilar behöver bättre kunna skydda de som fördas i fordonet vid en eventuell olycka. Krav på att mopedbilar ska utrustas med bältespåminnare, krockkuddar, antisladdsystem och autobroms bör införas.
 • Föräldrar behöver engagera sig i hur deras ungdomar beter sig trafiken. Viktigt är att tydliggöra föräldraansvaret. Särskilt viktigt är att föräldrar ser till att fordonen inte trimmas och att bälte används.
 • Mopedbil- och A-traktorförare behöver få ökad kunskap om risker i trafiken, bl a bör vikten av att använda bälte lyftas.
 • Skolan behöver ta upp frågor om trafiksäkerhet, bältesanvändning, trimning och andra risker i samband med moped- och A-traktorkörning.
 • Säljare av motorfordon ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och säkerhetsutrustning samt bidra till att motverka trimning.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.