Lagar och regler

Hästfordon och ryttare

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider eller som leder eller driver kreatur. (1 kap 4 § trafikförordningen)

Hästfordon
Hästfordon är ett fordon som är förspänt med dragare. Hästfordon skall föras på vägrenen. Det är förbjudet att framföra hästfordon på motorväg och motortrafikled.

När ett hästfordon skall föras på väg under mörker måste det vara utrustat med en lykta som visar vitt ljus framåt. Lyktan kan vara fäst antingen på hästen eller på vänstra sidan av fordonet eller dess last.

Det skall dessutom finnas en lykta som visar rött ljus bakåt som också skall sitta på fordonets eller lastens vänstra sida.

Baktill skall också finnas två reflexanordningar som återkastar rött ljus.

På fordonets eller lastens sidor skall finnas reflexanordningar som återkastar orangegult ljus åt sidan.

Föreskrivna lyktor skall vara tända vid parkering på väg under mörker. (Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2009:31)

Påbjuden ridväg där även gångtrafik är tillåten.

Ryttare
Den som rider måste i första hand använda markerade ridvägar. Saknas ridväg skall man använda högra vägrenen eller i sista hand körbanans högra sida.

Det är förbjudet att rida på gångbana eller cykelbana och naturligtvis inte heller på motorväg eller motortrafikled.

Undvik att rida på vägar där trafiken är alltför tät, i synnerhet om du inte är en mycket rutinerad ryttare och känner hästen väl. Hästen kan lätt bli skrämd.

På annan väg än ridväg bör ryttare inte rida två eller flera i bredd. Undantagna är ordnad grupp under ledare. Var extra försiktig när du rider ut från stallplan, ridväg eller liknande, liksom när du korsar en körbana. Du måste precis som fordonsförare ge tecken.

Under mörker bör såväl du som häst bära väl synliga reflexer, vita framåt och röda bakåt. Reflexerna skall sitta så lågt som möjligt.