Hästfordon och ryttare

Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider eller som leder eller driver kreatur. (1 kap 4 § Trafikförordningen)

Lär dig mer om regler för ryttare

Hästfordon är ett fordon som är förspänt med dragare. Hästfordon ska föras på vägrenen. Det är förbjudet att framföra hästfordon på motorväg och motortrafikled. När ett hästfordon ska föras på väg under mörker måste det vara utrustat med en lykta som visar vitt ljus framåt. Lyktan kan vara fäst antingen på hästen eller på vänstra sidan av fordonet eller dess last. Det ska också finnas en lykta som visar rött ljus bakåt. Den ska vara fäst på fordonets eller lastens vänstra sida. Baktill ska det också finnas reflexanordningar som återkastar rött ljus när de belyses. På fordonets eller lastens sidor ska det finnas reflexanordningar som återkastar orangegult ljus åt sidan. (Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2009:31)

Den som rider måste i första hand använda markerade ridvägar. Vägmärke “Påbjuden ridväg” finns vid en sådan väg. Saknas ridväg ska man använda högra vägrenen eller i sista hand körbanans högra sida. Det är förbjudet att rida på gångbana eller cykelbana samt på motorväg och motortrafikled.

Undvik att rida på vägar där det är mycket trafik, i synnerhet om du inte är en mycket rutinerad ryttare och känner hästen väl. Hästen kan lätt bli skrämd. På annan väg än ridväg bör ryttare inte rida två eller flera i bredd. Undantag finns för ordnad grupp med ledare. Var extra försiktig när du rider ut från stallplan, ridväg eller liknande, liksom när du korsar en körbana. Du måste precis som fordonsförare ge tecken.

Under mörker bör såväl du som häst bära väl synliga reflexer, vita framåt och röda bakåt. Reflexerna ska sitta så lågt som möjligt.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.