Stopplikt

Gäller även dig som cyklist.

Väjningsplikt

Gäller även dig som cyklist.

 

Förbud mot trafik med fordon.

Gäller även dig som cyklist.

 

Förbud mot infart med fordon

Gäller även dig som cyklist.

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2.

Här får du cykla.

 

Motorväg och motortrafikled.

Här får du inte cykla.