Skolbarn i trafiken

Att ge barn ansvar är viktigt för att få dem att bli starka och självständiga individer och lära sig att ta förnuftiga beslut, det måste dock vara ett ansvar som de klarar av att hantera. När det gäller trafik och trafiksäkerhet handlar skolans arbete om att barn ska komma till insikt om riskerna i trafiken och sin demokratiska rättighet att påverka trafikmiljön, allt utifrån sina egna erfarenheter och mognad. Även föräldrarna bör involveras i skolans arbete med trafik. Det är viktigt för både föräldrar och pedagoger att komma ihåg att barns trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar.

En cykeldag i skolan

Vad gör NTF för skolbarns säkerhet i trafiken?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.