En vandrande skolbuss är ingen vanlig buss

Minska morgonstressen genom att dela på hämtning och lämning med andra familjer. Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen, som en vandrande eller cyklande skolbuss. Det skapar en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor för våra barn att gå eller cykla till skolan. Barnen lär sig att vistas i trafiken och får en aktiv vardag med frisk luft och motion. Om exempelvis fem familjer i ett bostadsområde deltar kan varje familj ansvara för en dag i veckan.

Gör så här:

  • Prata med andra föräldrar och barn och kolla om det finns intresse.
  • Starta med små mål, någon/några dagar är bättre än inga alls.
  • Gör ett schema för hela terminen med tider och vem som ansvarar för vilken dag. Se också till att allas telefonnummer finns med.
  • Bestäm om ni vill ha en gemensam mötesplats som ”hållplats” eller om påstigning ska ske efter vägen.
  • Bestäm vad som gäller om någon blir sjuk, både för förälder och barn.

Vad gäller kring säkerhet och Vandrande skolbuss?

  • En Vandrande skolbuss är en överenskommelse mellan föräldrar och därmed ett gemensamt ansvar för de som ingår i aktiviteten. Bestäm på förhand hur ansvarsfördelningen ska se ut.
  • Tänk på att använda reflexer och reflexvästar under den mörka årstiden.
  • Vid cyklande skolbuss, tänk på att alla ska ha cykelhjälm, gärna också reflexväst, och lyktor och reflexer vid mörker.
  • Välj så trafikvänliga vägar som möjligt. Det är bra att barnen lär sig hitta den säkraste vägen, så blir det tryggare att låta dem gå själva när de blir äldre.

Kartlägg din skolväg och tävla om 10 000 kr till klassen!

Projektet #minskolväg

Rekommendationen för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda dagen med att gå eller cykla till skolan har visat sig påverka skolresultaten positivt. Men en förutsättning är förstås en säker skolväg.

Vi vet att många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt i skolstartstider. När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan precis vid de tider på dygnet som då det rör sig som flest barn runt skolan.

Projektet #MINSKOLVÄG vill genom att kartlägga alla barns skolväg öka medvetenhet om riskerna, men också synliggöra möjligheterna för barn att ta sig på egna ben till skolan. Syftet är att skapa intresse för barns skolväg hos barn, föräldrar och skola. Föräldrar uppmuntras att hjälpa till med undersökningen. Det är vår förhoppning att det intresse som startar i hemmet och den kunskap som vårt bedömningsverktyg tillhandahåller ska stimulera pedagoger och skola att aktivt arbeta mer med trafiksäkerhet under lektionstid.

Hur går kartläggningen till?

Kartlägg ditt barns skolväg enkelt med en modern mobiltelefon. Välj om barnet vill tävla som enskild eller som klass. Kartläggningen kan även göras utan att delta i tävlingen. Huvudsaken är att du går skolvägen tillsammans med ditt barn så att ni kan fundera kring trafikmiljön. Titta på vägarna ni passerar och de platser där barnet måste korsa bilarnas körbana. När ni registrerar korsningar får ni direkt ett säkerhetsbetyg i appen. Kanske går det att välja något annat ställe där det är säkrare att gå eller cykla? Hitta de säkraste alternativen tillsammans med ditt barn!

Själva dokumenteringen tar inte lång tid och all data är krypterad.

Om ni skickar in kartläggningen och skriver ett förslag på hur skolvägen skulle kunna bli säkrare under tävlingsperioden 1 september till 31 december 2021 är ni med och tävlar och skolvägen presenteras i en avpersonifierad form av NTF.

 

FAKTARUTA

Visste du att: • Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare. • Barn som promenerar eller cyklar på morgonen får bättre inlärningsförmåga, är friskare och orkar med dagen bättre. • Daglig fysisk aktivitet bidrar till att minska risken för diabetes och övervikt, både för vuxna och barn. • Fysisk aktivitet hjälper till att bygga upp skelettet och minskar risken för benfrakturer senare i livet. • Fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, välbefinnande och bättre kondition. • När barn går/cyklar till skolan lär de känna sin närmiljö och blir mindre beroende av föräldrarnas tid och vilja att skjutsa. • Om ett barn har 2 km till skolan, tar det cirka 8 minuter att cykla och 20 minuter att gå.

Tips till skolan: Informera föräldrar om vandrande skolbussar på föräldramöten. Ta med kartor och klasslistor för att underlätta planering.

 

Mer om trygga skolvägar...