Kommunens skyldighet vid skolskjuts

Finns det några skyldigheter för kommunen angående barnens säkerhet till och från skolan? Våra barn är mellan 6 och 12 år och måste korsa en 110-väg för att kunna vänta på skolbussen.

Om det är en särskild anordnad skolskjuts är det reglerat i "Förordning om skolskjutsning, SFS 1970:340". Denna ger anvisning om att kommunen ska verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.

Skolskjutsförordningen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning